ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Μολονότι τα μακροφύκη και δραστικά συστατικά τους διεθνώς βρίσκουν εφαρμογή όχι μόνο στην βιομηχανία τροφίμων, αλλά και στις βιομηχανίες καλλυντικών ή/και συμπληρωμάτων διατροφής, η πλούσια βιοποικιλότητα της Ανατολικής Μεσογείου παραμένει σχεδόν ανεξερεύνητη. Το έργο ALGOSMETIC στοχεύει στον εντοπισμό μεταβολιτών με αντιγηραντική, ανασταλτική της μελανογένεσης και/ή επουλωτική δράση από μακροφύκη των Ελληνικών θαλασσών.

Τα τελευταία χρόνια όλο και περισσότερες εταιρείες που δραστηριοποιούνται στην ανάπτυξη και εμπορία καλλυντικών σκευασμάτων εστιάζουν τις προσπάθειες τους στην αξιοποίηση φυσικών προϊόντων με αντιγηραντική, λευκαντική ή επουλωτική δράση. Σε αντιδιαστολή με τους χερσαίους οργανισμούς που έχουν αποτελέσει αντικείμενο εντατικών ερευνών, οι θαλάσσιοι βενθικοί οργανισμοί είναι πολύ λιγότερο μελετημένοι και σχετικά πρόσφατα έχουν ξεκινήσει να προσελκύουν το ενδιαφέρον της επιστημονικής κοινότητας και του επιχειρηματικού κόσμου. Ήδη έχει αναφερθεί αριθμός συστατικών από μακροφύκη με πολύτιμες ιδιότητες για τον τομέα της κοσμητολογίας.

Στα πλαίσια του έργου ALGOSMETIC η συνεργατική αλληλεπίδραση των τριών ερευνητικών φορέων της σύμπραξης (1. Τομέας Φαρμακογνωσίας & Χημείας Φυσικών Προϊόντων, Τμήμα Φαρμακευτικής, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, 2. Πρόγραμμα Μοριακής και Κυτταρικής Γήρανσης, Ινστιτούτο Χημικής Βιολογίας, Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών & 3. Εργαστήριο zebrafish μοντέλων ανθρωπίνων ασθενειών, Iδρυμα Ιατροβιολογικών Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών), με γνώσεις και εμπειρία σε διαφορετικούς επιστημονικούς τομείς, όχι μόνο θα επιτρέψουν την ανταλλαγή γνώσεων και θα ενισχύσουν τους δεσμούς μεταξύ των εταίρων, αλλά θα οδηγήσουν την ερευνητική διαδικασία σε υψηλό επίπεδο διεπιστημονικότητας και αριστείας, απαραίτητη προκειμένου να εντοπιστούν, απομονωθούν και ταυτοποιηθούν φυσικά προϊόντα με αντιγηραντική, ανασταλτική της μελανογένεσης και/ή επουλωτική δράση από μακροφύκη των Ελληνικών θαλασσών, διεγείροντας το ενδιαφέρον επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στις υδατοκαλλιέργειες και στην παραγωγή καλλυντικών σκευασμάτων για την εμπορική αξιοποίηση αυτού του σημαντικού εθνικού κεφαλαίου.