ΣΤΟΧΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ - ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

dogies.png

Βασικός στόχος της έρευνας στον τομέα της γήρανσης και της αντιγήρανσης είναι η μείωση των πιθανοτήτων ανάπτυξης ηλικιο-εξαρτώμενων ασθενειών (όπως η νόσος του Alzheimer ή του Parkinson) με τελικό αποτέλεσμα την παράταση της υγιούς ζωής. Ακόμη όμως και αν η εξέλιξη της γήρανσης δεν συνοδεύεται από κάποια σοβαρή ασθένεια, άνδρες και γυναίκες αντιμετωπίζονται καλύτερα εφόσον έχουν πιο νεανική εμφάνιση, τόσο στις διαπροσωπικές σχέσεις, όσο και στην επαγγελματική τους ζωή. Είναι χαρακτηριστική η επένδυση δις. € στον τομέα των καλλυντικών με αντιγηραντική δράση. Έστω και αν τα σκευάσματα αυτά οδηγούν αποκλειστικά και μόνο σε φαινοτυπικές βελτιώσεις, οι μεταβολές αυτές συνήθως μεταφράζονται σε καθυστέρηση της εξέλιξης του φαινομένου της γήρανσης και οι ψυχολογικές προεκτάσεις είναι τέτοιες που μπορούν να επιφέρουν αλλαγές σε ένα άτομο που να οδηγήσουν στη βελτίωση της ποιότητας της ζωής του. Εξίσου σημαντικές για την εμφάνιση, τη ψυχολογία και την αυτοπεποίθηση ενός ατόμου είναι και η αντιμετώπιση αλλοιώσεων του δέρματος, όπως η αναστολή μελανογένεσης και η επούλωση εκδορών από τραυματισμούς, χειρουργικές επεμβάσεις, κα. Επομένως, είναι εμφανές ότι η εξεύρεση νέων δραστικών ουσιών από μακροφύκη με αντιγηραντική, ανασταλτική της μελανογένεσης και επουλωτική δράση είναι ουσιαστική για την ανάπτυξη νέων καλλυντικών σκευασμάτων που θα επέφεραν αισθητική βελτίωση στους καταναλωτές.