ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

enototes.jpg

ΕΕ1. Συλλογή μακροφυκών και προετοιμασία εκχυλισμάτων για προκαταρκτική αξιολόγηση της βιολογικής τους δράσης

Συλλογή μεγάλου αριθμού μακροφυκών σε ικανές ποσότητες από διαφορετικά θαλάσσια οικοσυστήματα σε διαφορετικές εποχές και εκχύλιση δειγμάτων σε μικρή κλίμακα προς παραλαβή εκχυλισμάτων για προκαταρκτική αξιολόγηση της βιολογικής τους δράσης στην ΕΕ2.

ΕΕ2. Προκαταρκτική αξιολόγηση της αντιγηραντικής, επουλωτικής και ανασταλτικής της μελανογένεσης δράσης των εκχυλισμάτων μακροφυκών

Αξιολόγηση των εκχυλισμάτων μακροφυκών που θα προκύψουν από την ΕΕ1 σε in vitro μελέτες σε ανθρώπινους εμβρυϊκούς ινοβλάστες ως προς την προστατευτική τους δράση σε συνθήκες στρες, καθώς και σε in vivo μελέτες σε έμβρυα zebrafish ως προς την ανασταλτική της μελανογένεσης και επουλωτική δράση τους.

ΕΕ3. Βιοκατευθυνόμενη κλασματοποίηση των εκχυλισμάτων μακροφυκών και απομόνωση μεταβολιτών

Εκχύλιση μεγάλης κλίμακας των επιλεγμένων –με βάση τα αποτελέσματα της ΕΕ2- μακροφυκών και βιοκατευθυνόμενος διαχωρισμός των εκχυλισμάτων για την απομόνωση συστατικών σε καθαρή μορφή.

ΕΕ4. Δομικός χαρακτηρισμός των απομονωμένων μεταβολιτών

Ταυτοποίηση των χημικών δομών των απομονωμένων μεταβολιτών μέσω αναλύσεων των φασματοσκοπικών τους δεδομένων.

ΕΕ5. Αξιολόγηση της αντιγηραντικής, επουλωτικής και ανασταλτικής της μελανογένεσης δράσης των απομονωμένων μεταβολιτών και μελέτη του μηχανισμού δράσης

Αξιολόγηση της φωτοπροστατευτικής, αντιοξειδωτικής και αντιγηραντικής δράσης σε ινοβλάστες in vitro και εκτίμηση της ανασταλτικής της μελανογένεσης και επουλωτικής δράσης in vivo σε έμβρυα zebrafish των κλασμάτων / απομονωμένων μεταβολιτών που θα προκύψουν από τις ΕΕ3 / ΕΕ4, καθώς και μελέτη του μηχανισμού της αντιγηραντικής δράσης in vivo των δραστικότερων μεταβολιτών στο νηματώδη σκώληκα C. elegans.